ADOVOP bvba

geeft advies in overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. Zaakvoerder Pol Verbeke heeft 16 jaar gewerkt als verantwoordelijke voor de overheidsopdrachten in het OCMW van Gent. Hij heeft tientallen procedures overheidsopdrachten gevoerd en hierbij een uitgebreide praktijkervaring opgebouwd. Hij kent het klappen van de zweep. In 2012 ontving hij uit de handen van Staatssecretaris Hendrik Bogaert de Public Tender Award voor zijn voortrekkersrol op het vlak van E-tendering bij lokale besturen (het elektronisch indienen en openen van offertes).

 

Hij wordt regelmatig door diverse bedrijven en organisaties gevraagd om opleidingen en spreekbeurten te geven. Hierbij legt hij de nadruk op de toetsing van de theorie aan de praktijk. Door zijn jarenlange ervaring geeft hij spreekbeurten en opleidingen, die doorspekt zijn met praktijkvoorbeelden. Zijn uitstekende reputatie in overheidsopdrachten wordt alom gewaardeerd.

 

Hij heeft het OCMW van Gent intussen verlaten en de bvba ADOVOP opgericht. Die wil de opgedane kennis en ervaring ten dienste stellen van aanbestedende overheden (ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen, overheidsbesturen,...) en van ondernemingen die hun kansen op het binnenhalen van overheidsopdrachten willen verhogen.

 

Het boek "Overheidsopdrachten voor beginners" is de eerste realisatie van ADOVOP. De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten verplicht naast de klassieke overheden alle gesubsidieerde instellingen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, medisch-pedagogische instellingen, centra voor algemeen welzijnswerk, scholen, ...) de reglementering overheidsopdrachten correct toe te passen. Het boek "Overheidsopdrachten voor beginners" biedt hierbij een praktische leidraad.

 

In september 2014 verscheen een nieuw boek van de hand van Pol Verbeke met als titel "Resultaatgericht onderhandelen in overheidsopdrachten. De onderhandelingsprocedure vanuit de praktijk bekeken en toegepast." In dit boek wordt naast de geldende wetgeving en rechtspraak uitgelegd onder welke voorwaarden u gebruik kan maken van de onderhandelingsprocedure. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van 10 praktijkgevallen.

Eerste elektronische opening offertes Public Tender Award voor Pol Verbeke Pol Verbeke